NA CZYM POLEGA NASZA POMOC

Worldflame Sp. z o.o. podjęła współpracę z głogowskim kołem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU). Wszystko zaczęło się od projektu dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, który to jest kontynuowany przez „Ośrodek Wsparcia Rodzin” (OWR), w ramach którego produkowana jest ekologiczna podpałka do kominka (podczas terapii zajęciowej). Worldflame Sp. z o.o. podjęła się rozprowadzania podpałki i tak już niebawem, z każdym naszym urządzeniem będą ją mogli Państwo otrzymać.

Ponadto 10 PLN z każdego urządzenia przeznaczamy na rzecz PSOUU Koło w Głogowie.

Poprzez zamieszczanie informacji na naszych profilach Facebook (Koza Kominek) oraz Google + (Worldflame Sp. z o.o.), chcielibyśmy przyczynić się do rozpowszechnienia działalności Stowarzyszenia i wspierania w rozwoju tych, dla których codzienne życie, bycie w społeczeństwie jest trudniejsze z powodu ich intelektualnego upośledzenia.

Jesteśmy poruszeni zarówno zaangażowaniem i pasją ludzi, którzy tworzą Stowarzyszenie, jak i postawą ich podopiecznych, którzy powoli odzyskują poczucie godności, nabywają umiejętności społeczne, podejmują pracę, a niektórzy już mieszkają i funkcjonują samodzielnie.

Chcielibyśmy, aby i Państwo poznali tych niesamowitych ludzi. Stąd już niebawem wraz z naszymi urządzeniami, będziemy dostarczać krótkie historie zmagań i sukcesów podopiecznych PSOUU w Głogowie wraz z informacją, jak można wspomóc ich dalszy rozwój. Mamy nadzieje, że i Państwa serca się otworzą. I jak każda relacja międzyludzka ma swoją dynamikę, tak liczymy, że i nasza współpraca z PSOUU będzie dynamiczna.


POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM
(PSOUU) Koło w Głogowie

Jest to samopomocowa organizacja rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich przyjaciół. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misja:
– dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie,
– wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Cel:
działanie na rzecz wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Formy działalności:
– Warsztaty Terapii Zajęciowej
– Ośrodek Wsparcia Rodzin
– Mieszkania Chronione
– Centrum DZWONI

Inne formy działalności:
– Wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji
– Integracyjne imprezy sportowe, turystyczne, festyny.
– Przeglądy twórczości (wystawy, jarmarki, przedstawienia)
– Współpraca z mediami promocja możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (informacja, poradnictwo, pomoc)
Promocja zatrudnienia i trening zawodowy.
https://glogow.psouu.org.pl

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. I O.Głogów
nr 55 10902079 0000 0005 4400 0578
(źródło: zasoby internetowe PSOUU Koło w Głogowie)


PODPAŁKA EKOLOGICZNA

Proces produkcyjny podpałki rozpoczęty jako projekt dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności (zapraszamy do obejrzenia filmu), jest kontynuowany przez „Ośrodek Wsparcia Rodzin” (OWR). Podpałka jest produkowana w ramach terapii zajęciowej.

(filmik)